MK projekt


"Ať sen nezůstane snem. MK projekt."


Vítejte na stránkách projekční kanceláře MK projekt se sídlem v Děčíně.


Naše firma se zabývá tvorbou stavebně technické projektové dokumentace a vykonáváním všech činností s ní spojených.


Aktuálně

V současné době pracujeme na projektu pro provedení stavby novostavby rodinného domu v Pokraticích a to jeho stavební části. Podkladem je studie vypracovaná Ing. arch. Štěpánem Havlíkem. Jedná se o zděný objekt s monolitickými železobetonovými stropy a hambálkovým krovem. Jako fasáda byla zvolena kombinace kamene a dřeva.

Rodinné domy RD-Rýmařov

Dlouhodobá spolupráce na projektech spodní stavby montovaných rodinných domů RD-Rýmařov. http://www.rodinne-domky.com/. Provádíme osazení objektu do terénu na základě požadavků investora. Doplňujeme tedy projekt horní stavby o výkresy situace, řezu terénem, základové desky, vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky do objektu a o vnitřní rozvody plynu po objektu. K projekčním službám také vyřizujeme kompletní získání stavebního povolení. Více v záložce RD Rýmařov.

Copyright © 2011 MK projekt