MK projekt

Činnosti

Naše firma nabízí následující činnosti:

Architektonické řešení:

 • vypracování prvotní studie objektu a konzultační činnost při tvoření vnitřní dispozice
 • vypracování vizualizace exteriéru a interiéru ve 2D i 3D

Stavebně technické řešení:

 • vyhotovení stavebně technické dokumentace
  • pro účely územního řízení
  • pro účely ohlášení stavby nebo získání stavebního povolení
  • ve stupni pro provedení stavby
  • skutečného provedení stavby
  • pro účely výběru dodavatele
  • osazení typového objektu do terénu
 • digitalizace doneseného projektu v papírové podobě

Inženýrská činnost:

 • zajištění veškerých podkladů nutných pro vydání stavebního povolení
 • autorský dozor na stavbě
 • technický dozor investora

Subdodávkou zajišťujeme:

 • geodetické služby
 • inženýrsko-geologický průzkum
 • hydro-geologický průzkum
 • zjištění radonového indexu stavby
 • veškeré statické posudky
 • zajištění průkazu energetické náročnosti objektu
 • vypracování požárně bezpečnostního řešení
 • vypracování zdravotně technické instalace (vnitřní vodovod a kanalizace)
 • vypracování projektu rozvodu plynu
 • vypracování projektu vytápění
 • vypracování projektu elektroinstalací
 • vypracování projektů všech přípojek inženýrských sítí
 • vypracování projektu vzduchotechniky
 • vypracování prvotního propočtu ceny objektu
 • vypracování položkového rozpočtu objektu
Copyright © 2011 MK projekt